اجاره پیانو SUZUKI - DP 77

پیانو دیجیتالی SUZUKI – DP 77

تعداد روز دلخواه را وارد کنید
140,000 تومان روزانه
بیمه پوشش خسارت
ضمـانـت آســان
سالم بـودن وسـایل
تخفیف روزهای بیشتر
امکان خرید وسایل
رنگ
  • مشخصات فنی
  • توضیحات