راهنمای تامین اجاره های کوتاه مدت

شیوه کار

تامین کنندگان حقیقی و یا حقوقی با در اختیار گذاشتن وسایل خود به ایران رنتر می توانند از اجاره آن ها کسب درآمد کنند. وسایل به دو صورت امانی و موردی در اختیار ایران رنتر قرار می گیرد:

1.امانی:

در حالت امانی ایران رنتر وسایل تامین کنندگان را به مدت یک ماه با مبلغ مورد توافق اجاره کرده و پس از پایان هر ماه مبلغ اجاره را به حساب آن ها واریز می کند.

2.موردی:

در حالت موردی، هر وسیله برای مدت زمان مشخص یک سفارش از تامین کنندگان توسط ایران رنتر اجاره می شود و حداکثر پس از 48 ساعت از تاریخ اتمام سفارش مبلغ اجاره به حساب تامین کننده واریز می شود. بر اساس نوع و تعداد وسایل این مدل همکاری متفاوت است.

شاخه ها و وسایل

تمامی وسایلی که در منوی سایت ایران رنتر درج شده بدون هیچ گونه محدودیتی قابلیت اجاره دارند.در صورتی که شما وسیله ای دارید که فکر می کنید اجاره آن برای مشتریان مناسب است حتما به ما پیشنهاد دهید.

مبلغ اجاره

بر اساس نوع وسیله ،قیمت خرید و تقاضای آن مبلغ اجاره متفاوت است.ایران رنتر پس از بررسی وسایل، قیمت پیشنهادی اجاره را در مدت زمان های مشخص به تامین کنندگان پیشنهاد می دهد.

تحویل و بازگشت وسایل

تمامی مراحل اجاره از زمان تحویل وسایل از تامین کنندگان تا ارسال وسیله برای مشتری و عودت آن ها به تامین کنندگان بر عهده ایران رنتر می باشد.

آسیب دیدن وسایل

ایران رنتر مسئولیت هر گونه خسارت وارده بر وسایل تامین کنندگان را بر عهده می گیرد.در صورت بروز هر گونه خسارت،هزینه خسارت وارده را به تامین کننده پرداخت می کند.