بیش از 500 قلم وسیله برای استفاده های موقتی !


شاخه ها و وسایل

در حال حاضر ایران رنتر با بیش از 500 وسیله درشاخه های وسایل مراسم ،تجهیزات نمایشگاهی،لوازم سرگرمی،خانه و زندگی و وسایل اداری بزرگترین مجموعه اجاره آنلاین وسایل برای استفاده های موقتی است.

ایران رنتری ها اعتبار دارند!

با دریافت نمره اعتماد بدون ضمانت می توانید وسایل مورد نیازتون رو اجاره کنید


مراحل اجاره وسایل
انتخاب وسیله ،روش ضمانت و تعداد روز اجاره
1
 

 
2
سفارش و پرداخت

ارسال توسط ایران رنتر
3
 

 
4
بازگشت وسیله