1.میکسر ها با پاور میکسر ها چه تفاوتی دارند؟ پاور میکسر همان میکسر می باشد با این تفاوت که داخل آن ها آمپلی فایر وجود دارد و می توان با بلندگو ها پسیو یک سیستم صوتی را راه اندازی کرد. 2. چه ویژگی هایی در اجاره آمپلی فایر مهم تر هستند؟ تعداد کانال های یک […]

ادامه مقاله