دستگاه تورگاید یا همان راهنمای تور وسیله ای ارتباطی است که از طریق فرستنده صوتی امواج رادیویی کار می کند. این سیستم شامل یک فرستنده و چندین گیرنده می باشد که فرستنده دارای میکروفن و گیرنده ها هر یک به صورت جداگانه دارای هدفون هستند. از مشخصه های اصلی این دستگاه می توان به ابعاد […]

ادامه مقاله

دستگاه ترجمه همزمان و تورگاید یکی از مهم ترین تجهیزات در زمانی است که مهمانان شما غیر ایرانی می باشند.شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که قصد بازدید از یک موزه،گالری،مجتمع های صنعتی،اماکن تاریخی و … را داشته باشید. گاهی اوقات به دلیل ازدیاد جمعیت،شلوغ بودن محیط و یا دور بودن فاصله از راهنمای تور […]

ادامه مقاله