1.چه تعداد باند برای هر مراسم مناسب است؟ ایران رنتر بر اساس 3 معیار تعداد جمعیت،نوع محیط و نوع مراسم تعداد باند های مورد نیاز یک مراسم را در پکیج های خود معین کرده است.به طور معمول برای یک مراسم با 100 نفر جمعیت 2عدد باند 15 اینچ می تواند مناسب باشد. 2.چطور می توان […]

ادامه مقاله