1.چه زمانی بهتر است از میکروفون بی سیم استفاده کنیم؟ میکروفون های بی سیم از لحاظ کیفیت در یک رنج قیمتی کیفیت پایین تری نسبت به میکروفون با سیم هم قیمت خود دارند.در مواقعی که تحرک و طول مسیری که مجری برنامه طی می کند زیاد است بهتر است از میکروفون های بی سیم استفاده […]

ادامه مقاله

صدابرداران حرفه ای جهت اجاره اکو و نصب سیستم صوتی در یک سالن حتما از اصول علمی برای چیدمان صحیح بلندگو ها استفاده می کنند.در ادامه پست قبل با نحوه چیدمان بلندگو ها به صورت افقی آشنا شوید.قبل از اجاره سیستم های صوتی حتما با اصول چیدمان آن آشناباشید. نصب بلندگو ها به صورت افقی […]

ادامه مقاله

یکی از مهمترین دغدغه ها در برگزاری کنفرانس های کاری و برگزاری همایش ،کنفرانس های خبری و مجمع ها دارا بودن یک سیستم صوت مناسب است که تاثیر زیادی در اجرای برنامه و آرامش خاطر شرکت کنندگان جلسه دارد. در مواقعی که تعداد حضار کم باشد مجریان کار از سیستم های سنتی معمول به همراه […]

ادامه مقاله