اجاره تلویزیون شهری

همانطور که می‌دانیم شرکت های تولیدی بزرگ و سازمان های خدماتی بر این باورند که تبلیغات است که تجارت آنها را رونق بخشیده است و همواره در راستای تبلیغات فعالیت های خلاقانه ای را انجام می‌دهند. یکی از این خلاقیت ها که تبلیغات را به مرحله جدیدی برد استفاده از تلوزیون‌های شهری بود. تلوزیون هایی […]

ادامه مقاله