10.فلش(FLASH): نوعی سیستم نور پردازی می باشد که همانند فلش دوربین نور را بصورت منقطع در فاصله های زمانی خیلی کوتاه انتشار می دهد،با استفاده از فلش شما تصور می کنید افراد بر روی استیج به صورت آهسته در حال حرکت هستند. 11.فلت(FLAT): نوعی لامپ مدادی بوده جهت ایجاد روشنایی محیط استفاده می شود.در زمان […]

ادامه مقاله

اجزای سیستم های نورپردازی(بخش اول) بد نیست قبل از اجاره سیستم های نورپردازی با اجزای این سیستم ها آشنا شویم. مهم ترین اقلام سیستم های نورپردازی نزدیک به 20 عددمی باشد.بسیاری از افراد با اسم و نحوه کاربرد این سیستم ها آشنایی ندارند.در این پست قصد داریم نحوه کارکرد  تمام اجزای یک سیستم نورپردازی را […]

ادامه مقاله