برگزاری سمینار

همیشه ارائه سمینارها برای برخی افراد بسیار ترسناک بوده و هست. بسیاری از افراد به علت ترس از سخنرانی در بین عموم و تعامل با افراد نمی توانند سمینار را به خوبی برگزار نمایند و به همین دلیل در سازمان ها و شرکت ها ارائه سمینار به چنین افرادی پیشنهاد نمی شود. سمینار مانند بسیاری […]

ادامه مقاله
چک لیست نمایشگاهی

برنامه ریزی یکی از ضروری ترین کارها جهت کسب موفقیت در هنگام برگزاری یک رویداد می باشد. از آن جایی که برنامه ریزی رویدادهایی همانند همایش و کنفرانس بسیار پیچیده است و تمامی جزئیات را نمی توان به خاطر سپرد، در نتیجه قطعا به یک چک لیست یا همان فهرست فعالیت ها نیاز است. استفاده […]

ادامه مقاله