سیستم های ترجمه همزمان

شاید تا بحال جلسه های سخنرانی در سازمان ملل را دیده باشید. در این جلسات افراد زیادی در سرتاسر دنیا وجود دارند که بر روی گوش هر یک می توان گوشی هایی را دید. افراد حاضر در جلسه ، ترجمه ی سخنرانی های فرد سخنران را از طریق این هدفون ها می شنوند و به […]

ادامه مقاله