سیستم های صوتی سالن کنفرانس متنوع هستند. انواع سیستم های صوتی سالن کنفرانس و سیستم های بحث و گفتگو از سیستم های بی سیم قابل حمل برای قرار های منطقه ای و اتاق های چند کاره تا سیستم های پیشرفته برای سالن های شورا و فضا های عظیم مطابق با نیاز هر مشتری وجود دارد. […]

ادامه مقاله