1.سیستم های کنفرانسی از چه اجزایی تشکیل شدند؟ هر سیستم کنفرانس از سه قسمت اصلی منبع تغذیه،میکروفن کنفرانس سخنران و میکروفن کنفرانس ریاست تشکیل شده است.در بسیاری از موارد بلندگو هایی جهت تقویت صدای سخنرانان نیز استفاده می شود.   2.میکروفون های کنفرانسی مهمانان با میکروفون کنفرانسی مدیریت چه تفاوتی دارد؟ برای هر کدام از سخنرانان یک عدد میکروفن […]

ادامه مقاله

سیستم های صوتی سالن کنفرانس متنوع هستند. انواع سیستم های صوتی سالن کنفرانس و سیستم های بحث و گفتگو از سیستم های بی سیم قابل حمل برای قرار های منطقه ای و اتاق های چند کاره تا سیستم های پیشرفته برای سالن های شورا و فضا های عظیم مطابق با نیاز هر مشتری وجود دارد. […]

ادامه مقاله

یکی از مهمترین دغدغه ها در برگزاری کنفرانس های کاری و برگزاری همایش ،کنفرانس های خبری و مجمع ها دارا بودن یک سیستم صوت مناسب است که تاثیر زیادی در اجرای برنامه و آرامش خاطر شرکت کنندگان جلسه دارد. در مواقعی که تعداد حضار کم باشد مجریان کار از سیستم های سنتی معمول به همراه […]

ادامه مقاله