برگزاری سمینار

هیچ رویداد یا کنفرانس یکسانی وجود ندارد که بتوان آن را به یک شیوه و با یک روند متداول مدیریت نمود. برنامه ریزان و برگزار کنندگان رویدادها، تیم ها و کمیته هایی را سازماندهی کرده و به هر کدام مسئولیتی واگذار می نمایند. در راستای کمک به مدیران کسب و کار در ادامه ی مطلب […]

ادامه مقاله

  این روزها برگزاری همایش یکی از فعالیت هایی است که بسیار مورد توجه شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی قرار گرفته است. چرا که یک همایش یا کنفرانس موفق می تواند تاثیر مثبتی در توسعه و گسترش کسب و کار، معرفی محصول جدید، جذب مشتری و جلب نظر سرمایه گذاران داخلی و […]

ادامه مقاله