دستگاه ترجمه همزمان

یکی از جلسات مهمی که سالانه که تعداد زیادی از افراد سراسر دنیا را به‌دور یکدیگر جمع می‌کند، گردهمایی سازمان ملل متحد است. تمام کشورهای جهان در این گردهمایی عضو هستند. درحقیقت هدف از این کار جمع شدن نمایندگان کشورهای مختلف و اتخاذ تصمیم در ارتباط با مسایل مهم در دنیا است. این کار از […]

ادامه مقاله