1.چه زمانی بهتر است از میکروفون بی سیم استفاده کنیم؟ میکروفون های بی سیم از لحاظ کیفیت در یک رنج قیمتی کیفیت پایین تری نسبت به میکروفون با سیم هم قیمت خود دارند.در مواقعی که تحرک و طول مسیری که مجری برنامه طی می کند زیاد است بهتر است از میکروفون های بی سیم استفاده […]

ادامه مقاله