اجاره تلویزیون شهری

در مقالات پیشین در رابطه با معیارهای کلیدی انتخاب تلوزیون‌های شهری نظیر نوع تلوزیون شهری، LED یا LCD بودن آن، اندازه مناسب و غیره صحبت نمودیم حال می‌خواهیم  به این موضوع بپردازیم که خرید یا اجاره یک تلوزیون‌های شهری چگونه می‌تواند اثربخشی تبلیغات را برای ما تضمین نماید. تلوزیون‌های شهری امروزه در عرصه تبلیغات درونی […]

ادامه مقاله
تلویزیون شهری

اخیرا بسیاری از شرکت‌ها به جای استفاده از رسانه‌هایی از قبیل اینترنت و رادیو به استفاده کردن از تلیغات تلویزیونی روی آورده‌اند. از این رو  اجاره تلویزیون شهری برای انجام تبلیغات امری عادی به‌حساب می‌آید. اما چرا باید برای تبلیغات از تلویزیون شهری استفاده کنیم. وقتی که شما می‌خواهید یک کار تبلیغاتی با هدفی مشخص […]

ادامه مقاله