اجاره تلویزیون شهری | ایران رنتر

آیا تابحال به سیستم نمایش های بسیار بزرگ مانند آنچه در اداره های اوراق بورس یا اتاق های کنترل است نگاه کرده اید و اصلا با خود فکر کرده اید که چه تکنولوژی ای پشت این صفحه های عظیم وجود دارد؟این صفحه نمایش های عظیم که به آنها تلویزیون شهری (video wall) گفته می شود، […]

ادامه مقاله