لذت داشتن نداشته ها ...

ایران رنتر یک پلت فرم اجاره آنلاین وسایل است که در یک سوی این پلت فرم شما می توانید صدها قلم وسایلی که قصد استفاده موقتی و یا دائمی از ​ آنها را دارید اجاره کنید و از سویی دیگر می توانید با خرید و یا تامین وسایل دیگران کسب درآمد کنید.
اجاره با امکان مالکیت
اجاره های کوتاه مدت

کارکنان شما لایق بهترین ها هستند

اجاره به پرسنل سازمان ها تنها با ضمانت شرکتی

تامین و کسب درآمد

X