ایران رنتر - پلتفرم اجاره

اجـاره کنید

اجاره با امکان مالکیت

با ۱۲ ماه اجاره ،‌ مالک وسیله کاملا « نو » شوید

ادامه

اجاره های کوتاه مدت

انواع وسایل کارکرده برای استفاده موقت

ادامه
لذت داشتن نداشته ها
تامین کنید

تامین وسایل قابل تملیک

وسایل درخواستی مشتریان راتامین کنید

ادامه

تامین وسایل کوتاه مدت

وسایل شما را اجاره می دهیم

ادامه

تامین کنید ، ایران رنتر اجاره می دهد

با تامین وجه یا وسایل نو برای اجاره های با امکان مالکیت درآمد کسب کنید.
گزارش دهی آنلاین

گزارش دهی آنلاین از گردش وسایل

پس از تامین وسایل از طریق داشبورد
می توانید مشخصات و گزارش عملکرد اجاره کنندگان وسایل خود را مشاهده کنید.
اعتبار سنجی هوشمند

اعتبارسنجی هوشمند اجاره کنندگان

ایران رنتر از طریق بررسی رفتار و الگوریتم های پیش بینی ،اعتبار پرداخت اجاره کنندگان را رتبه بندی می کند.
پـوشش
بیـمه

بیمه پوشش پرداخت اجاره کنندگان

تـامین کننده هیچگونـه نــگرانی راجـع بـه پـرداخت
اجـاره کنندگان نخواهید داشت . ایـران رنتر در صـورت
عدم پـرداخت اجـاره ، پرداخت شما را تضمین می کند
مشتریان تضمین شده

مشتریان تضمین شده

بـا ورود به لیست درخـواست های اجـاره با تعداد
زیـادی در خـواست تـامین مـواجه خـواهید شـد
همیشه برای شما گزینه های تامین خواهیم داشت
تامین کنید
X